Women’s Volleyball Team

From left: LIU YE XIN (FBA/MCMC), KOK HUN IENG (FAH), CHAN MEI IENG (FED/CKLC), WONG CHI MAN (FBA/LCWC), CHIO UT MAN (FAH/CKYC), CHAN I MAN (FED/SHEAC), LEI SI KUAN (FLL), LEONG ON IENG (CAPTAIN, FSS/SPC), IEONG I KIT (TEAM COACH), HAO YAO KUN (FSS/SPC), KUAN WENG KEI (FAH), HO CHI IENG (FAH/CYTC), CHAO KA MAN (TEAM ASSISTANT, FED/CYTC), LEONG HO I (VICE CAPTAIN, FBA/CYTC), SUN LOK LAM (FAH/CKYC), CHONG IAN IN (FED/LCWC), SIO IENG (FLL/HFPJC), TONG KA WAN (FAH/MCMC)

Team Manager: LO SI U

Team Coach: IEONG I KIT

Team Member List: CHAN I MAN (FED/SHEAC), CHAN MEI IENG (FED/CKLC), CHAO KA MAN (TEAM ASSISTANT, FED/CYTC), CHIO UT MAN (FAH/CKYC), CHONG IAN IN (FED/LCWC), HAO YAO KUN (FSS/SPC), HO CHI IENG (FAH/CYTC), KOK HUN IENG (FAH), KU I KEI (FED/MCMC), KUAN WENG KEI (FAH), LEI SI KUAN (FLL), LEONG HO I (VICE CAPTAIN, FBA/CYTC), LEONG ON IENG (CAPTAIN, FSS/SPC), LIU YE XIN (FBA/MCMC), NING SI YUAN (FSS/SHEAC), SIO IENG (FLL/HFPJC), SUN LOK LAM (FAH/CKYC), TONG KA WAN (FAH/MCMC), WONG CHI MAN (FBA/LCWC)

Gallery

Recent News