Women’s Basketball Team

bbb

Back Row from Left: VONG KA HOU, ZHANG MENG LEI, LOI WAI IENG, SOU CHI CHENG, TANG CHOI I, CHEANG NGA SI, CHAN MAN KEI, LOURENCO LEE NICOLE CRISTINA, WONG SUT IENG

Front Row from Left: QI QI, LAM WENG KEI, KO LIN CHUAN, MAK I TONG, NG KA IAN, HO SUT IAN, LEI PUI IENG

Team manager: VONG KA HOU

Team Coach: VONG KA HOU

Women’s Basketball Team Member List: SOU CHI CHENG, CHEANG NGA SI, TANG CHOI I, MAK I TONG, CHAN MAN KEI, LAM WENG KEI, LEI PUI IENG, NG HIO TONG, KO LIN CHUAN, QI QI, HO SUT IAN, LOI WAI IENG, ZHANG MENG LEI, NG KA IAN, LOURENCO LEE NICOLE CRISTINA, WONG SUT IENG

Gallery

Recent News