Tennis Team

2016-2017-um-tennis-team-photo

Back row (from left): CAO YING, LEONG KA LEONG, LI BO WEN, ZHAO LIN DUN (Vice Captain), ZHANG YUE (Team Assistant), TANG KA KIT.

Front row (from Left):  LEONG CHUN IN (Assistant to Coach), LOU CHEOK KIT(Captain), WU ZHI LIN, ZHANG YU NING, LEONG SIN I, YIN SHU HENG, MOK KA CHON, LAM SONG KIT (Coach)

Team Manager: MAK MENG SAM

Team Coach: LAM SONG KIT

Assistant to Coach: LEONG CHUN IN

Tennis Team Members List: CAO YING, LEONG KA LEONG, LI BO WEN, ZHAO LIN DUN, ZHANG YUE, TANG KA KIT, LOU CHEOK KIT, WU ZHI LIN, ZHANG YU NING, LEONG SIN I, YIN SHU HENG, MOK KA CHON

Gallery

Recent News