Table Tennis Team

Back row (from left): KOU CHEONG CHAK (FED/MCMC), TAM KA SAN (FSS/MMKLC), PENG YU HAO (CKPC/FST), CHEN SHUAI KANG (CKYC/FBA), XIAO ZI KANG (CKYC/FED), KOU CHAK IAT (FED), LAM CHING HONG (Team Assistant, FBA/SHEAC), KUOK LAI MENG (FST/MMKLC), HOU TENG WONG (FBA)

Middle row (from left): WANG GAO NING NAN (FBA/PGH), MA XIAO YAN (Vice-Captain, FED/SPC), WONG CHONG FAN (Coach), LIU RU GE (Captain, FBA/LCWC), XU YI MING (FBA/CKYC)

Front row (from left): YAN SI QING (FBA/HFPJC), LO KAI KAI (FST/CKPC), JIN YI NING (FBA/CKYC), KUOK CHEG I (FAH)

Team Manager:  CHAO UN KEI

Team Coach: WONG CHONG FAN

Team Member List: LIU RU GE (Captain, FBA/LCWC), MA XIAO YAN (Vice-Captain, FED/SPC), LAM CHING HONG (Team Assistant, FBA/SHEAC), KOU CHEONG CHAK (FED/MCMC), TAM KA SAN (FSS/MMKLC), PENG YU HAO (CKPC/FST), CHEN SHUAI KANG (CKYC/FBA), XIAO ZI KANG (CKYC/FED), KOU CHAK IAT (FED), KUOK LAI MENG (FST/MMKLC), HOU TENG WONG (FBA), WANG GAO NING NAN (FBA/PGH), XU YI MING (FBA/CKYC), YAN SI QING (FBA/HFPJC), LO KAI KAI (FST/CKPC), JIN YI NING (FBA/CKYC), KUOK CHEG I (FAH), CHONG WENG I (FED)

Gallery

Recent News