Table Tennis Team

ddd

Back row from left: Wang Xiao Ming, Zhu Xuan Zhi, Lam Ching Hong, Xiao Zi Kang, Kou Chak Iat, Tam Ka Sam, Kuok Lai Meng, Wong Hou Teng

Middle row from left: Kuok Cheng I, Chong Weng I, Wong Chong Fan(Coach), Liu Ru Ge(Captain), Li Bai Yun (Vice Captain), Guan Fang Ying(Team Assistant)

Front row from left: Jin Yi Ning, Yan Si Qing, Lei Wai Lon, Ma Xiao Yan, Xu Yi Ming

Team Manager: Lio Man Wai
Team Coach: Wong Chong Fan

Table Tennis Member List:
Liu Ru Ge, Li Bai Yun, Guan Fang Ying, Wang Xiao Ming, Zhu Xuan Zhi, Lam Ching Hong, Xiao Zi Kang, Kou Chak Iat, Tam Ka Sam, Kuok Lai Meng, Wong Hou Teng, Kuok Cheng I, Chong Weng I, Jin Yi Ning, Yan Si Qing, Lei Wai Lon, Ma Xiao Yan, Xu Yi Ming

Gallery

Recent News