Swimming Team

Back row (from left): SIN WAI KIT (FST/SPC), HOU YANWEN (Team Assistant, FSS/SHEAC), MAK CHONG HIN (FSS/HFPJC), CHAO MAN HOU (FSS/CKPC), CHEONG CHOU HEI (FBA/MLC), LIN SIZHUANG (FSS/SPC), LI BOJIE (Captain, FSS/MCMC), TEE BOON ZHIE (FST/MLC), ZHU JU FAN (FBA/SHEAC)

Front row (from left): KOU CHIN (CKYC/FED), LONG CHI WAI (FAH/CYTC), CHOI WENG TONG (FED/SPC), CHEN WANHANG (Vice Captain, FAH/CKLC), LO WAI LAM (FSS/MCMC), LEI ON KEI (FED), CHEN YUHAO (FST), MAK MENG SAM (Coach)

Team Manager: MAK MENG SAM

Team Coach: MAK MENG SAM

Team Member List: CHAO MAN HOU (FSS/CKPC), CHEN WANHANG (FAH/CKLC),CHEN YU HAO (FST), CHEONG CHOU HEI (FBA/MLC), CHOI WENG TONG (FED/SPC), HOU YANWEN (FSS/SHEAC), KOU CHIN (CKYC/FED), LEI ON KEI (FED), LI BOJIE (FSS/MCMC), LONG CHI WAI (FAH/CYTC), LO WAI LAM (FSS/MCMC), MAK CHONG HIN (FSS/HFPJC), SIN WAI KIT (FST/SPC), TEE BOON ZHIE (FST/MLC), ZHU JUEFAN (FBA/SHEAC)

Gallery

Recent News