Squash Team

2016-2017-um-squash-team-photo

Back row (from left):

CHAN CHAK IN (Coach), FONG TEK KEI, CHONG SU KUAN (Vice Captain),

TANG CHI KIN, CHE KAM FAI, CHEANG KA CHON, IONG KA HOU, CHAO HOU KIT

Front row (From Left): 

KAM WENG LAM, WONG SI MAN, WONG MEI TENG, LIU KUAI CHI, LIN MENG FAN, SUN LAM, LOU SI MAN, VONG I WAI, CHOI SUT IAN (Team Manager)

Team Manager:  CHOI SUT IAN
Team Coach: CHAN CHAK IN

Squash Team Member List:
Liu Tsun Man (Captain), CHONG SU KUAN, WONG SI MAN, TANG CHI KIN, FONG TEK KEI, CHE KAM FAI, CHEANG KA CHON, IONG KA HOU, CHAO HOU KIT, KAM WENG LAM, WONG MEI TENG, LIU KUAI CHI, LIN MENG FAN, SUN LAM, LOU SI MAN, VONG I WAI

Gallery

Recent News