Men’s Soccer Team

Back row (from left): Sou Chit (FBA/MLC), Wang Ze Zheng (FLL/PGH), Chio Dion Carlos (FSS/SPC), Miguel Noronha (FAH/MCMC), Lo Hio Fai (FBA/CYTC), Nazario de Araujo (FST/SPC), Kazuma Ohara (FAH/LCWC), Hoi Chon Hou (FAH/SHEAC), Tong Kin Keong (FBA/CYTC), Chan Chi Chong (FED/MCMC)

Middle row (from left): Fong Chan Hei (FSS/SPC), Chan Lek Pui (FBA/SHEAC), Che Seng Hon (FST/SHEAC), Lo Weng Hou (Vice-captain, FBA/HFPJC), So Ka Chon (FSS/CYTC), Tang Seong I (FAH/CKPC), Cheong Hoi San (FBA/MCMC), Leong Hou In (FBA/SPC)

Front row (from left): Chan Ka U (FSS/SPC), Wan Chon Kit (FAH/HFPJC), Cheong Ka Chon, Cheong Ka Wai (FSS/HFPJC), Bruce Sio Feather (Captain, FBA/MCMC), Lam Chon Kit (Team Assistant, FSS/CKYC), Lei Chon Hou (FBA/CKYC), Fong Chi Wa (FBA/CYTC), Adrien Brentte Suing Ebitner (FST/HFPJC)

Team Member list: Adrien Brentte Suing Ebitner (FST/HFPJC), Bruce Sio Feather (FBA/MCMC), Chan Chi Chong (FED/MCMC), Chan Ka U (FSS/SPC), Chan Lek Pui (FBA/SHEAC), Che Seng Hon (FST/SHEAC), Cheong Hoi San (FBA/MCMC), Cheong Ka Chon, Cheong Ka Wai (FSS/HFPJC), Choi Dion Carlos (FSS/SPC), Fong Chan Hei (FSS/SPC), Fong Chi Wa (FBA/CYTC), Hoi Chon Hou (FAH/SHEAC), Kazuma Ohara (FAH/LCWC), Lam Chon Kit (FSS/CKYC), Lei Chon Hou (FBA/CKYC), Leong Hou In (FBA/SPC), Lo Hio Fai (FBA/CYTC), Lo Weng Hou (FBA/HFPJC), Miguel Noronha (FAH/MCMC), Nazario de Araujo (FST/SPC), Seiya Uemura (/LCWC), So Ka Chon (FSS/CYTC), Sou Chit (FBA/MLC), Tang Seong I (FAH/CKPC), Tong Kin Keong (FBA/CYTC), Wan Chon Kit (FAH/HFPJC), Wang Ze Zheng (FLL/PGH)

Gallery

Recent News

Click here to add your own text