Men’s Basketball Team

aaa

Back row(from left):  Wong U Hou, Cai Ruix Iong, Hoi Fong Iam, Lai Ka Tong, Chan Wai Seng, Ba Dupqi, Lao Hao Wei, Ho Kwong Yat, Wu Bo Yao, Kou Chong Kei

Front row(from left): Lam Ka Hou, Yin Si Liang, Cheong Ka Hei, Lam Teng Long, Zhang Meng, Wong Hoi, Cheong Hong, Sou Wa Chak

Team Manager:      Vong Ka Hou

Team Coach:         

Men’s basketball team member list:   Wong U Hou, Cai Ruix Iong, Hoi Fong Iam, Lai Ka Tong, Chan Wai Seng,  Ba Dupqi, Lao Hao Wei, Ho Kwong Yat, Wu Bo Yao, Kou Chong Kei, Lam Ka Hou, Yin Si Liang, Cheong Ka Hei, Lam Teng Long, Zhang Meng, Wong Hoi, Cheong Hong, Sou Wa Chak

Gallery

Recent News