Martial Arts Team

2016-2017-um-martial-arts-team-photo2016-2017-um-martial-arts-team-photo

Back row (from left): Ma Chon Wong, Tam Hou Kong, Chen Sheng Biao, Ng Chan Pong, Lei Kin Tim

Front row (from left): Wai Pui Cheng, Guo Xin Ran, Fan Xue Ke, Lai Iam Fong (Coach), Tang Weng In, Ding Chen, Choi Sut Ian (Team Manager)

Team Manager: Choi Sut Ian

Team Coach: Lai Iam Fong

Martial Arts Team List: Ma Chon Wong, Tam Hou Kong, Chen Sheng Biao, Ng Chan Pong, Lei Kin Tim, Wai Pui Cheng, Guo Xin Ran, Fan Xue Ke, Tang Weng In, Ding Chen

Gallery

Recent News