Karate Team

Back row (from left): CHAN WAI TENG(FSS/CYTC), FONG OI LAM(FST/SPC), SU XIAO QING(FBA/LCWC), FANG XIN XIN(FBA/MCMC), WAN CHAN LUNG (Team Coach), HO KA KEI(FSS/SHEAC), CHEONG IENG (Vice Captain, FAH/CKPC)

Front row (from left): LEONG KA MAN(FBA/CKYC), ZHU YUN QING(FBA/MCMC), ZHANG YI (Team Assistant, FSS/MCMC), LONG SHI MING(FBA/HFPJC), WONG HOU KEI(FED/CKLC), CAO SHU TING (Captain, FSS/HFPJC), LIN LI WEN(FST/CYTC), NG CHAN PONG(FED/SHEAC)

Team Manager: LEI KOU PAN

Team Coach: WAN CHAN LUNG

Team Member List: CHAN WAI TENG(FSS/CYTC), CAO SHU TING(FSS/HFPJC), CHEONG IENG(FAH/CKPC), FANG XIN XIN(FBA/MCMC), FONG OI LAM(FST/SPC), HO KA KEI(FSS/SHEAC), LEONG KA MAN(FBA/CKYC), LIN LI WEN(FST/CYTC), LONG SHI MING(FBA/HFPJC), NG CHAN PONG(FED/SHEAC) , SU XIAO QING(FBA/LCWC), WONG HOU KEI(FED/CKLC), ZHANG YI(FSS/MCMC), ZHU YUN QING(FBA/MCMC)

Gallery

Recent News

Click here to add your own text