Karate Team

2016-2017-um-karate-team-photo

Back Row from Left: LAM CHI CHIO, WANG PI YU, CHEONG IENG, CHONG ION NAM, ZHU YUN QING(Captain), WAN CHAN LUNG(Coach), HO KA KEI, VONG SOK KUAN(Vice Captain), CHEN YAN YI, CAO SHU TING, LIN LI WEN

Front Row from Left: CHAN WAI TENG, FUNG OI LAM, LEONG IOK IAN, LONG SHI MING

 

Team manager: CHAO UN KEI

Team Coach: WAN CHAN LUNG

 

Karate Team Member List: ZHU YUN QING, VONG SOK KUAN, CAO SHU TING, LAM CHI CHIO, CHONG ION NAM, WANG PI YU, FUNG OI LAM, LIN LI WEN, CHAN WAI TENG, CHEN YAN YI, LEONG IOK IAN, CHAN WENG KEI,CHEONG IENG, LONG SHI MING, HO KA KEI, FANG XIN XIN.

Gallery

Recent News

Click here to add your own text