Fencing Team

2016-2017-um-fencing-team-photo

Back Row from left: GUO ZE QIAN, HUI KA ION, LOK KAI WANG, LEONG CHI LENG,LI SONG ZHAN,CHAN KA WENG, CAO WAN BO, CHOI CHI IONG, LIU JIA CHANG, LEI KIN TIM, ZHONG SHENG YING CARTER

Middle Row from left: HO KA U (Captain), CHEN HONG YU (Vice Captain), ZHANG QING, QIANG YUN JIA, NIAN YI HAO, CHEN MI, CHAN SONIA CHON NIAN, LIN XIAO YUE, CHAN SHIH YA (Team Assistant), LEI KA I

Front Row from left: CAI YI YING, WANG HE YING, YE YA FEI, FANG NING, WU XIAO DAN, QIU MEI QI, LIN XIN

Team Manager: MAK MENG SAM

Team Coach: LOK MAN TAK

Assistant to Coach: LONG SIN HANG

Fencing team member list:

HO KA U, CHEN HONG YU, CHEN SHIH YA, ZHANG QING, LOK KAI WANG, LEONG CHI LENG, GUO ZE QIAN,WU XIAO DAN, YE YA FEI, CHAN SONIA CHON IAN, NIAN YI HAO, LIN XIN,  LEI KIN TIM, CAI YI YING, LIU JIA CHANG, CAO WAN BO, QIANG YUN JIA, FANG NING, WANG HE YING, LIN XIAO YUE, HUI KA ION, LEI KA I, CHOI CHI IONG, ZHONG SHENG YING CARTER,  CHAN KA WENG, CHEN MI, LI SONG ZHAN, QIU MEI QI

Gallery

Recent News

Click here to add your own text