Badminton Team

2017-2018 UM Badminton Team

Back row (from left): LAM KA CHUN (FBA/MCMC), LAM CHI FAI (Captain, FST/CKYC), IEK U IEONG (FBA/LCWC), XU MENG (FST/SPC), BAI YONG ZHE (FST/CKYC), CHEN LEI (FBA/CKYC), DENG YI ZHOU (Vice Captain, FBA/SHEAC), HE ZHUO HANG (FBA/CKLC), XU YU XIANG (FST/PGH)

Middle row (from Left): LAO IONG TEK (Assistant to Coach), SAM KAI CHONG (Team Coach)

Front row (from Left): NG WENG CHI (FBA/CKLC), KUAN CHI LENG (FBA/MMKLPS), U TENG IOK (FAH/SPC), CHAN KIT LEI (FBA/CYTC), WONG KIT IENG (FLL/HFPJC)

Team Manager: CHEONG FONG HENG

Team Coach: SAM KAI CHONG

Assistant to Coach: LAO IONG TEK

Assistant to Coach: PUN WAI KUN

Team Member List: BAI YONG ZHE (FST/CKYC), CHAN KIT LEI (FBA/CYTC), CHEN LEI (FBA/CKYC), DENG YI ZHOU (Vice Captain, FBA/SHEAC), HE ZHUO HANG (FBA/CKLC), IEK U IEONG (FBA/LCWC), KUAN CHI LENG (FBA/MMKLPSC), LAM KA CHUN (FBA/MCMC), LAM CHI FAI (Captain, FST/CKYC), LEONG HIO CHENG (FSS,CKYC), NG WENG CHI (FBA/CKLC), U TENG IOK (FAH/SPC), WANG SHENG LU (FSS,SHEAC), WONG KIT IENG (FLL/HFPJC), WONG TAT HOU (FBA,MMKLPS), XU YU XIANG (FST/PGH), XU MENG (FST/SPC)

Gallery

Recent News