Badminton Team

2016-2017-um-badminton-team-photo

Back row( from left): LAM CHI FAI(Vice Captain), XU HUA, CHEN LEI, BAI YONG ZHE(Captain), TAM HOU LAM, DENG YI ZHOU, IEK U IEONG(Team Assisant),GUO XI, HO CHEUK HONG, XU YU XIANG

Middle row(from Left): CHEONG FONG HENG(Team Manager), SAM KAI CHONG(Team Coach), PUN WAI KUN(Assistant to Coach)

Front row(from Left): NG WENG CHI, YEUNG CHI KEI, KUAN CHI LENG, U TENG IOK, WONG KIT IENG, WANG SHENG LU

Team Manager: CHEONG FONG HENG
Team Coach: SAM KAI CHONG
Assistant to Coach: PUN WAI KUN

Badminton Team Members List:
BAI YONG ZHE, LAM CHI FAI, IEK U IEONG, XU HUA, CHEN LEI, TAM HOU LAM, DENG YI ZHOU, GUO XI, HO CHEUK HONG, XU YU XIANG, NG WENG CHI, YEUNG CHI KEI, KUAN CHI LENG, U TENG IOK, WONG KIT IENG, WANG SHENG LU

Gallery

Recent News